بلندترین آسانسور دنیا

۱۳۹۸/۰۱/۳۰
آسانسور بیلانگ (Bailong) در ژانگ‌جیاجی (Zhangjiajie) چین

آسانسور بیلانگ (Bailong) در ژانگ‌جیاجی (Zhangjiajie) چین