دسته‌بندی نشده

شرکت های مجاز دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور در استان بوشهر

نام شرکت شماره پروانه طراحی و مونتاژ اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ تلفن آدرس مهندسی آسانبر افلاک سازه غدیر ۱۳۹۳/۱/۳۰۱۷۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۷۷۳۷۶۳۲۸۰۳ استان بوشهر – جم – میدان امام حسین (ع) –بلوار بهارستان – مجتمع تجاری مسکونی پریشان – واحد۱۳۲ کدپستی ۷۵۵۸۱۶۸۲۰۸ آسان بالا بر بام سیراف ۱۱۹/۱/۲۹۰۸۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۷۷۳۳۵۴۴۰۱۲ بوشهر . خیابان مطهری . […]